Connect with us

Bạn tìm kiếm gì ?

DANH SÁCH KHOÁ HỌC

KHOÁ GIAO TIẾP ONLINE

Khoá học này dành cho các bạn mới học và chỉ muốn học giao tiếp, nâng cao phản xạ, học từ vựng & ngữ pháp để giao tiếp lưu loát cấp tốc

KHOÁ CƠ BẢN 1 ONLINE

Khoá học này dành cho các bạn mới học và muốn học cả 4 kĩ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Bạn vừa được học từ vựng, ngữ pháp và cả ý nghĩa chữ Hán.

KHOÁ CƠ BẢN 2 ONLINE

Khoá học này dành cho các bạn đã hoàn thành khoá cơ bản 1 NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Bạn vừa được học từ vựng, ngữ pháp và cả ý nghĩa chữ Hán.

THƯ VIỆN KIẾN THỨC

VỀ HỆ THỐNG

 

TIẾNG TRUNG HÁN NGỮ là đơn vị đào tạo TIẾNG TRUNG do Panda Studio phát triển. Các chương trình học tại TIẾNG TRUNG HÁN NGỮ sẽ giúp các bạn thành thạo TIẾNG TRUNG nhanh nhất, tiết kiệm nhất và dễ ứng dụng nhất. Các khoá học trên hệ thống bao gồm :

+ GIAO TIẾP

+ LUYỆN THI HSK

+ LUYỆN VIẾT

+ HỌC ONLINE TẠI NHÀ

DANH SÁCH KHOÁ HỌC

KHOÁ GIAO TIẾP ONLINE

Khoá học này dành cho các bạn mới học và chỉ muốn học giao tiếp, nâng cao phản xạ, học từ vựng & ngữ pháp để giao tiếp lưu loát cấp tốc

KHOÁ CƠ BẢN 1 ONLINE

Khoá học này dành cho các bạn mới học và muốn học cả 4 kĩ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Bạn vừa được học từ vựng, ngữ pháp và cả ý nghĩa chữ Hán.

KHOÁ CƠ BẢN 2 ONLINE

Khoá học này dành cho các bạn đã hoàn thành khoá cơ bản 1 NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Bạn vừa được học từ vựng, ngữ pháp và cả ý nghĩa chữ Hán.

THƯ VIỆN KIẾN THỨC