Trong bài học này, TIẾNG TRUNG HÁN NGỮ sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức về đại từ nghi vẫn trong tiếng Trung . Đại từ nghi vấn là các từ để hỏi trong câu. Ví dụ như : gì, cái gì, tại sao, ai ??? Các bạn hãy xem bảng phía đưới để hiểu kĩ hơn nhé !

Nghe Chữ Hán Pinyin Nghĩa
什么 Shénme gì, tại sao
Shéi, shuí ai
哪(哪儿) Nǎ (nǎr) ở đâu
怎么 Zěnme thế nào
怎么样 Zěnme yàng Thế còn
多少 Duōshǎo Bao nhiêu
mấy

Ví dụ câu :

你叫什么名字 ? (Nǐ jiào shénme míngzì?) : Bạn tên là gì ?

你的老板是谁 ? (Nǐ de lǎobǎn shì shéi?) : Sếp của bạn là ai ?

你的老家在哪儿 ? (Nǐ de lǎojiā zài nǎer?) : Quê bạn ở đâu ?

这个问题是怎么做 ? (Zhège wèntí shì zěnme zuò?) : Làm thế nào để làm câu hỏi này?

这个电脑多少钱 ? (Zhège diànnǎo duōshǎo qián?) : Chiếc máy tính này bao nhiêu tiền ?

Học tiếp Đại từ chỉ định và liên từ tiếng Trung

Trên đây là danh sách các đại từ nghi vấn để đặt câu hỏi trong Tiếng Trung. Bạn cần nắm vững các từ vựng của bài học này để hỏi bất kì câu hỏi nào trong Tiếng Trung. Nếu bạn không nắm được thì bạn sẽ không hỏi được câu hỏi nào. Hãy bình luận phía dưới nếu bạn gặp khó khăn hay cần sự giúp đỡ nhé !