Tiếng Trung tuy nhìn loằng ngoằng nhưng không hề phức tạp. Nó chỉ có một nét cơ bản và lắp ghép vào với nhau. Cùng với đó là có 8 quy tắc viết trong tiếng Trung . Trong bài học hôm nay, TIẾNG TRUNG HÁN NGỮ sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn về cách viết chữ Hán .

Các nét trong tiếng Trung

Tiếng Trung có tất cả 8 nét cơ bản theo bảng phía trên

Các quy tắc viết chữ

1. Ngang trước dọc sau :

Ví dụ như chữ Thập này ta viết nét ngang trước rồi mới đến nét dọc .

2. Phẩy trước mác sau

Nét phẩy giống phẩy trong tiếng Việt còn nét Mác là nét giống dấu huyền mà dài hơn . Ta phải viết phẩy trước rồi mới đến huyền .

3. Trên trước dưới sau

Chữ này có 3 nét gạch ngang. Ta phải viết từ phía trên xuống dưới . Khi viết từng nét ta phải viết từ trái qua phải .

4. Trái trước phải sau

Chữ trên gồm 3 nét chấm và 3 nét sổ . Ta phải viết lần lượt từ trái sang phải. Mỗi nét ta viết vẫn phải đáp ứng từ trên xuống dưới .

5. Ngoài trước trong sau

Ngoài trước trong sau nghĩa là bạn phải viết các nét ở bên ngoài trước mà vẫn đáp ừng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới . Sau đó ta mới viết các nét ở bên trong .

6. Vào trước đóng sau

Vào trước đóng sau có nghĩa là ta vẫn áp dụng quy tắc 5 nhưng lại thêm nét đóng ở phía dưới của chữ. Nét đó ta viết cuối cùng để đóng chữ lại .

7. Giữa trước 2 bên sau

Quy tắc này chỉ được áp dụng khi chữ có 2 bên đối xứng nhau. Như ảnh trên bạn có thể thấy nó có 2 bên nhìn đối xứng với nhau .

8. Viết nét bao quanh đáy sau cùng

Viết nét bao quanh đáy sau cùng nghĩa là ta phải viết các nét phía trên trước còn nét đáy ta viết sau cùng . Thường các nét đáy là Bộ 辶 và 廴 .

Bạn chỉ cấn ghi nhớ 8 quy tắc trên và áp dụng cho tất cả các chữ Hán trong tiếng Trung nhé, nó không có gì khó cả. Nếu bạn không hiểu chữ nào có thể bình luận ở dưới để chúng mình giải đáp ! Bạn có thể quay về mục hướng dẫn để tiếp tục chương trình học tại đây