Trong bài học ngữ pháp này, TIẾNG TRUNG HÁN NGỮ sẽ hướng dẫn các bạn câu đang xảy ra trong hiện tại Tiếng Trung . Câu đang xảy ra trong hiện tại là câu có hành động đang diễn ra khi nói. Ví dụ như : Tôi đang đọc sách, tôi đang suy nghĩ, anh ta đang đi chơi… Chúng ta cùng bắt đầu nhé !

Cấu trúc 1 :

在 (Zài) + Động từ

Cách sử dụng : Biểu đạt một hành động đang xảy ra trong câu. Từ 在 (Zài) thường đứng sau chủ ngữ và đứng trước động từ đang xảy ra đó

Ví dụ 1 : 我在看

zài kànshū

Tôi đang đọc sách

Ví dụ 2 : 我在上学

zài shàngxué

Tôi đang đi học

Ví dụ 3 : 我在等公共汽车

zài děng gōnggòng qìchē

Tôi đang đợi xe Bus

Cấu trúc 2 :

正 (Zhèng) + Động/Tính từ + 着 (Zhe) … / 呢 / 着呢

Cách sử dụng : Tương tự như cấu trúc 1 nhưng nhiều vị trí hơn, nhấn mạnh hành động đang xảy ra hơn

Ví dụ 1 : 他,没看到你

zhèng mángzhe, méi kàn dào nǐ

Anh ấy đang bận, không nhìn thấy bạn

Ví dụ 2 : 电影, 我看着呢

Diànyǐng, wǒ zhèng kàn zhene

Tôi đang xem phim đây

Phân biệt giữa 在 (zài) 正 (zhènɡ) :

在 (Zài)正 (Zhèng)
Nhấn mạnh vào điều kiện hành động đang xảy raNhấn mạnh vào thời gian đang xảy ra hành động
Có thể kết hợp được cùng với những động từ mang nghĩa sự lặp lại, hoặc tiếp tục như: “又”(yòu) lại , “一直”(yìzhí) tiếp tục, “总”(zǒnɡ) luôn luôn, “还”(hái)vẫn正在 (zhènɡzài), 正 ( zhènɡ) không thể dùng được

 

Ví dụ 3 : 这些天他一直在想出国的事

Zhèxiē tiān tā yīzhí zài xiǎng chūguó de shì

Mấy ngày nay anh ấy tiếp tục đang suy nghĩ về việc ra nước ngoài

 

Ví dụ 4 : 你又在喝酒了

yòu zài hējiǔle

Bạn lại đang uống rượu rồi

 

Ví dụ 5 :总在说学习

zǒng zài shuō xuéxí

Anh ấy luôn nói về việc học

 

正 (Zhèng) thường xuyên không gắn liền với một động từ riêng lẻ, mà luôn đi cùng với cấu trúc:“Chủ ngữ +正(Zhèng) + Động từ/Tính từ +着 (zhe)……/ 呢 / 着呢”, trong khi 在 (zài)正在 (Zhèngzài) lại hoàn toàn có thể sử dụng được

Ví dụ 6 :正在吃晚饭

zhèngzài chī wǎnfàn

Tôi đang ăn bữa tối

 

Chúng ta sẽ không nói “Wǒ zhèng chī wǎnfàn”

 

Lưu ý : Những trường hợp không thể dùng 着 (zhe)

Sở dĩ 着 (zhe) không thể sử dụng được vì nó được sử dụng cho việc mô tả một hành động đang tiếp tục diễn ra và không biết được khi nào nó kết thúc, bởi vậy mà ta không thể dùng 着 (zhe) được cho những trường hợp này :

Ví dụ 7 : 在干什么 ?

zài gànshénme?

Bạn đang làm gì ?

 

Ví dụ 8 :在想今天的作业

zài xiǎng jīntiān de zuòyè

Tôi đang suy nghĩ về bài tập hôm nay

Trên đây là bài học ngữ pháp cách sử dụng câu đang xảy ra trong Tiếng Trung. Đây cũng là một phần ngữ pháp cơ bản rất quan trọng mà bạn cần học trước khi học tiếp các bài học nâng cao hơn. Bài học do trang tiengtrunghanngu.com biên soạn