Trong bài học ngữ pháp này, TIẾNG TRUNG HÁN NGỮ sẽ hướng dẫn các bạn câu quá khứ trong Tiếng Trung . Câu quá khứ là câu đã xảy ra và kết thúc. Đây là hành động đã từng làm, từng được biết…Ví dụ như : hôm qua trời mưa, hôm qua tôi đi chơi, năm ngoái tôi đỗ đại học…

Cấu trúc 1 :

1.Dạng khẳng định

Động từ + 过 (Guò)

Cách sử dụng : Biểu đạt một hành động đã xảy ra trong quá khứ và không kéo dài đến hiện tại. Từ 过 (Guò) đứng sau động từ và nó nghĩa là “đã từng” . Ví dụ trong Tiếng Việt là “đã từng đi” thì trong Tiếng Trung là “đi đã từng”

Ví dụ 1 : 我学汉语

Wǒ xuéguò hànyǔ

Tôi đã học qua Tiếng Trung

Ví dụ 2 : 我去台湾

Wǒ qùguò táiwān

Tôi đã từng đến Đài Loan

Ví dụ 3 : 昨天我见老师在公园

Zuótiān wǒ jiànguò lǎoshī zài gōngyuán

Tôi đã gặp giáo viên ở công viên ngày hôm qua

2. Dạng phủ định

没(Méi) + Động từ + 过 (Guò)

Cách sử dụng : Biểu đạt một hành động đã không xảy ra trong quá khứ, chưa từng xảy ra trong quá khứ

Ví dụ 1 : 我中国

méiguò zhōngguó

Tôi chưa từng tới Trung Quốc

 

Ví dụ 2 : 昨天我牛肉面

Zuótiān wǒ méi chīguò niúròu miàn

Tôi không ăn mì bò ngày hôm qua

Cấu trúc 2 :

Động từ + 过 (Guò) + tân ngữ + 了 (le)

Cách sử dụng : Biểu đạt một hành động đã xảy ra trong quá khứ và không kéo dài đến hiện tại. Từ 过 (Guò) đứng sau động từ và nó nghĩa là “đã từng” . Tân ngữ là đối tượng chịu tác động của động từ. Từ “le” sẽ đứng cuối câu

Ví dụ 1 : 我吃早饭

Wǒ chīguò zǎofànle

Tôi đã ăn sáng rồi

 

Ví dụ 2 : 昨天他来我家

Zuótiān tā láiguò wǒjiāle

Hôm qua anh ấy qua nhà tôi rồi

Ví dụ 3 : 昨天我见老师在公园

Zuótiān wǒ jiànguò lǎoshī zài gōngyuán

Tôi đã gặp giáo viên ở công viên ngày hôm qua

2. Dạng phủ định

没(Méi) + Động từ + 过 (Guò)

Cách sử dụng : Biểu đạt một hành động đã không xảy ra trong quá khứ, chưa từng xảy ra trong quá khứ

Ví dụ 1 : 我中国

méiguò zhōngguó

Tôi chưa từng tới Trung Quốc

Ví dụ 2 : 昨天我牛肉面

Zuótiān wǒ méi chīguò niúròu miàn

 

Ngoài ra để nhấn mạnh thêm về hành động đã xảy ra trong quá khứ, trong câu còn xuất hiện thêm từ :

以前 (yǐqián) : Trước đây

曾经 (Céngjīng) : Đã từng

已经 (Yǐjīng) : Đã

从没有 (Cóng méiyǒu) : Trước nay không

 

Ví dụ 3 : 你以前烟吗?

yǐqián chōuguò yān ma?

Bạn trước đây có hút thuốc không

 

Ví dụ 4 : 你听说那件事吗 ?

Nǐ tīng shuōguò nà jiàn shì ma?

Bạn đã nghe qua về vụ đó chưa ?

Trên đây là bài học cách nói câu đã diễn ra trong quá khứ Tiếng Trung. Bài học ngữ pháp này rất quan trọng vì bạn sử dụng rất nhiều khi giao tiếp. Bạn cần nắm chắc kiến thức này trước khi sang bài học tiếp theo nhé !