" /> Ngữ pháp - tiengtrunghanngu.com

Press ESC to close

We found 0 bài học cho bạn...

Một số liên từ thường gặp trong Tiếng Trung

Liên từ là một thành phần cơ bản mà rất quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Trung. Để tạo thành một câu hoàn chỉnh và nhiều vế thì chúng ta cần sử dụng liên từ. Liên từ là những từ như là : Và, cùng, với… để nối nhiều vế câu, cụm danh từ với nhau. Bài học này tiengtrunghanngu.com sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể về vấn đề này nhé !

Continue reading

Cách diễn đạt câu sẽ xảy ra trong tương lai

Trong bài học ngữ pháp này, TIẾNG TRUNG HÁN NGỮ sẽ hướng dẫn các bạn câu sẽ xảy ra trong tương lai Tiếng Trung . Câu sẽ xảy ra trong tương lai là câu chưa xảy ra ở hiện tại và sẽ xảy ra trong vài tuần, vài tháng, vài năm… tới. Ví dụ như : trời sắp mưa rồi, tôi sắp đi chơi, năm sau tôi đi du lịch…

Continue reading

Câu quá khứ trong Tiếng Trung

Trong bài học ngữ pháp này, TIẾNG TRUNG HÁN NGỮ sẽ hướng dẫn các bạn câu quá khứ trong Tiếng Trung . Câu quá khứ là câu đã xảy ra và kết thúc. Đây là hành động đã từng làm, từng được biết…Ví dụ như : hôm qua trời mưa, hôm qua tôi đi chơi, năm ngoái tôi đỗ đại học…

Continue reading

Cách nói các số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, vạn trong tiếng Trung

Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về cách nói các số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn trong tiếng Trung. Đây là kiến thức rất quan trọng liên quan đến nhiều chủ đề khác như hỏi tuổi tác, năm sinh, ngày sinh… Trước khi bắt đầu bài học bạn cần xem lại các từ vựng số đếm từ 1-10 mà ta đã học ở phần trước nhé . 

Continue reading