Connect with us

Bạn tìm kiếm gì ?

NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG

Các từ để hỏi thường dùng trong TIẾNG TRUNG

Chào mừng các bạn đến với tiengtrunghanngu.com !

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các từ để hỏi thường dùng trong TIẾNG TRUNG. Đặt được những câu hỏi hay và đúng ngữ pháp là một vấn đề khó nhưng quan trọng khi chúng ta học bất cứ một ngôn ngữ nào. Các bạn hãy thật tập trung và theo dõi bài học nhé !

XEM VIDEO :

PHÂN TÍCH :

Cách sử dụng từ (Shéi) : Ai ?

Từ này dùng để hỏi về người, một ai đó. Ví dụ như : Bạn là ai ?

Vị trí trong câu : Có thể đặt ở mọi vị trí trong câu, tuỳ theo ngữ cảnh của câu

Ví dụ 1 : 他是谁 ?

Tā shì shéi?

Anh ta là ai ?

Ví dụ 2 : 今晚谁来 ?

Jīn wǎn shéi lái ?

Tối nay ai đến ?

Ví dụ 3 : 谁是你的老板 ?

Shéi shì nǐ de lǎobǎn ?

Ai là sếp của bạn ?

 

Cách sử dụng từ 什么 (Shénme) : Gì ? Cái gì ?

Từ này là đại từ nghi vấn để hỏi vấn đề gì đấy  Ví dụ như : Bạn làm nghề gì ? Bạn thích uống gì ?

Vị trí trong câu : Động từ + 什么 + Danh từ

Ví dụ 1 : 你想喝什么 ?

Nǐ xiǎng hē shénme ?

Bạn muốn uống gì ?

Ví dụ 2 : 你做什么工作 ?

Nǐ zuò shénme gōngzuò ?

Bạn làm công việc gì ?

Ví dụ 3 : 这是什么药 ?

Zhè shì shénme yào ?

Đây là thuốc gì ?

 

Cách sử dụng từ 为什么 (Wèishénme) : Tại sao ?

Từ này để hỏi lí do của vấn đề. Ví dụ : Tại sao bạn nghỉ học ?

Vị trí trong câu : Danh từ + 为什么 + Động từ

Ví dụ 1 : 你为什么不去 ?

Nǐ wèishéme bù qù ?

Tại sao bạn không đi ?

Ví dụ 2 : 我为什么要学中文 ?

Wǒ wèishénme yào xué zhōngwén ?

Tại sao tôi nên học Tiếng Trung ?

 

Cách sử dụng từ 哪个 (Nǎge) : Nào, cái nào ?

Từ này để hỏi tính cụ thể của vấn đề. Ví dụ : Bạn muốn mua chiếc điện thoại nào ?

Vị trí trong câu : Động từ + 哪个 + Danh từ

Ví dụ 1 : 我应该买哪个手机 ?

Wǒ yīnggāi mǎi nǎge shǒujī ?

Tôi nên mua chiếc điện thoại nào ?

Ví dụ 2 : 你们是哪个学校的 ?

Nǐmen shì nǎge xuéxiào de ?

Tại sao tôi nên học Tiếng Trung ?

Advertisement

BÀI HỌC LIÊN QUAN

error: Nội dung đã được bảo vệ