" /> số đếm - tiengtrunghanngu.com

Press ESC to close

We found 0 bài học cho bạn...

Cách nói các số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, vạn trong tiếng Trung

Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về cách nói các số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn trong tiếng Trung. Đây là kiến thức rất quan trọng liên quan đến nhiều chủ đề khác như hỏi tuổi tác, năm sinh, ngày sinh… Trước khi bắt đầu bài học bạn cần xem lại các từ vựng số đếm từ 1-10 mà ta đã học ở phần trước nhé . 

Continue reading

Số đếm trong tiếng Trung

Số đếm là một kiến thức rất quan trọng trong tiếng Trung . Vì vậy bạn cần nắm vững các số cả về cách đọc, cách nói, cách viết… . Đây là kiến thức các số trong trình độ HSK 1 mà chúng ta học . Các bạn hãy theo dõi bảng phía dưới để bắt đầu học luôn nhé

Continue reading