" /> Từ vựng HSK2 - tiengtrunghanngu.com

Press ESC to close

We found 0 bài học cho bạn...

Các tính từ thường gặp trong Tiếng Trung

Bạn có biết các tính từ như : To, nhỏ, dài, ngắn, đẹp, xinh… trong Tiếng Trung là gì không ? Đây đều là cách tính từ phổ biến mà chúng ta cần áp dụng để giao tiếp hàng ngày. Nếu bạn chưa nắm được chúng thì hãy học hết bài học này nhé. Bài học này tiengtrunghanngu.com sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ, chi tiết về chủ đề này

Continue reading

Các danh từ HSK 2 trong Tiếng Trung

Sau khi học xong hệ thống kiến thức HSK 1, bạn sẽ cần học tiếp danh sách bài học HSK 2 để nâng lên trình độ mới khó hơn. Bài học này tiengtrunghanngu.com sẽ cung cấp cho các bạn danh sách các danh từ HSK 2 cần học trong Tiếng Trung. Đây đều là từ vựng rất phổ thông, cơ bản và thường dùng khi giao tiếp. Bạn sẽ nắm được các danh từ như: ông chú, bà cô, TV, máy tính, điều hòa… là gì ?

Continue reading

Các động từ HSK 2 Tiếng Trung

Sau khi học xong hệ thống kiến thức HSK 1, bạn sẽ cần học tiếp danh sách bài học HSK 2 để nâng lên trình độ mới khó hơn. Bài học này tiengtrunghanngu.com sẽ cung cấp cho các bạn danh sách các động từ HSK 2 cần học trong Tiếng Trung. Đây đều là từ vựng rất phổ thông, cơ bản và thường dùng khi giao tiếp

Continue reading