" /> liên từ - tiengtrunghanngu.com

Press ESC to close

We found 0 bài học cho bạn...

Một số liên từ thường gặp trong Tiếng Trung

Liên từ là một thành phần cơ bản mà rất quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Trung. Để tạo thành một câu hoàn chỉnh và nhiều vế thì chúng ta cần sử dụng liên từ. Liên từ là những từ như là : Và, cùng, với… để nối nhiều vế câu, cụm danh từ với nhau. Bài học này tiengtrunghanngu.com sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể về vấn đề này nhé !

Continue reading