" /> ngữ pháp - tiengtrunghanngu.com

Press ESC to close

We found 0 bài học cho bạn...

Cách nói các số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, vạn trong tiếng Trung

Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về cách nói các số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn trong tiếng Trung. Đây là kiến thức rất quan trọng liên quan đến nhiều chủ đề khác như hỏi tuổi tác, năm sinh, ngày sinh… Trước khi bắt đầu bài học bạn cần xem lại các từ vựng số đếm từ 1-10 mà ta đã học ở phần trước nhé . 

Continue reading