Connect with us

Bạn tìm kiếm gì ?

Luyện nghe tiếng trung

Bài học hôm nay là hội thoại phần #4 : Giao tiếp về chủ đề Đặt phòng và nhận phòng khách sạn Đây là...

Luyện nghe tiếng trung

Bài học hôm nay là hội thoại phần #3 : Giao tiếp về chủ đề Bây giờ là mấy giờ, mấy giờ đi xem...

Luyện nghe tiếng trung

Bài học hôm nay là hội thoại phần #2 : Giao tiếp về chủ đề thời gian, tuổi tác, thời tiết .Đây là chương...

Luyện nghe tiếng trung

Đây là chương trình luyện nghe tiếng Trung qua hội thoại tình huống do tiengtrunghanngu.com phối hợp cùng Panda Studio biên tập. Chương trình...