" /> từ vựng - tiengtrunghanngu.com

Press ESC to close

We found 0 bài học cho bạn...

Số đếm trong tiếng Trung

Số đếm là một kiến thức rất quan trọng trong tiếng Trung . Vì vậy bạn cần nắm vững các số cả về cách đọc, cách nói, cách viết… . Đây là kiến thức các số trong trình độ HSK 1 mà chúng ta học . Các bạn hãy theo dõi bảng phía dưới để bắt đầu học luôn nhé

Continue reading